Page 2 - LBF
P. 2

LE      BISTROT                                             Vă invităm să ne treceți pragul și să


                   FRANÇAIS                                            descoperiți sala generoasă de oaspeți,
                                                                   cele 3 saloane private, perfecte pentru
                                                                   întâlniri de afaceri și remarcabila cramă
                                                                   de vinuri cu temperatură controlată. Fie
                                                                   că organizați o cină sau un prânz corporate,
                                                                   un eveniment de prezentare al unui produs
                    Casa Galleron, str. N. Golescu nr. 18, București                       sau o conferință de presă, restaurantul
                                                                   nostru vă va încânta oaspeții și îi va
                                                                   transpune în clasica ambianță a Bucureș-
                                                                   tiului secolului al XIX-lea.


        Fermecătoarea clădire
      ce găzduieşte astăzi Le Bistrot
      Français este fosta reşedinţa
      a arhitectului francez Albert
      Galleron, cel care, la reco-
      mandare a lui Charles
      Garnier - colegul său de
      breaslă, creator al Operei
      Garnier, din Paris -, a fost
      ales pentru proiectarea
      Ateneului Român. Tânărul nu
      era la prima lucrare în
      Bucureşti - el cucerise deja
      clienţii privaţi, cu o altă clădire
      impresionantă, recunoscută                                                     Ion Theodorescu-Sion,             GALERIA
      pentru somptuozitatea sa,                                                 1882, Ianca, Brăila - 1939, București
      Palatul Băncii Naţionale, fost
      sediu al unei bănci private.                                                       Rochia verde              DE ARTĂ
                                                                           ulei pe carton
        Astăzi, casa Galleron
      beneficiază de o amenajare
      elegantă, presarată cu
      elemente seducătoare,                                                                                 La interior, Le Bistrot Français
      ce îi conservă farmecul de                                                                             găzduieşte o impresionantă colecţie de
      altădată - tavanele înalte,                                                                            artă, de la sfârşitul secolului al XIX-lea,
      frumos decorate, colecția                                                                             începutul secolului al XX-lea, mostre ale
      de tablouri pictate de către                                                                            moştenirii culturale româneşti. Trăsătura
      marii maeștri români, pianul                                                                            dominantă a acesteia, ce îi oferă caracterul
      August Förster.                                                                                  particular este prezenţa portretelor,
                                                                                                opere rare şi extrem de valoroase în
        Pentru a vizita localul                                                                            pictura românească. Frumos redate, în
      nostru și a discuta cu unul                                                                            tonuri generoase, cu priviri pătrunzătoare
      dintre consultanții noștri, vă                                                                           sau timide, doamnele ce privesc de pe
      rugăm să ne contactați prin                                                                            pereţii restaurantului sunt caracterizate
      email:                                                                                       de un element comun - toate au fost
      evenimente@gurmeteria.ro                                                                              contemporane locului. Astfel, fiecare
                                                                                                dintre ele aduce câte puţin din farmecul şi
      telefon: 021.230.00.36.                                                Nicolae Tonitza                       spiritul perioadei, completând experienţa
                                                                  1886, Bârlad - 1940, Bucureşti               armonioasă din Bistrot Français.

                                                                  Tătăroaice                           Printre pictorii care înnobilează
                                   Situat în centrul cultural al Bucureștiului,         guașă pe hârtie                       saloanele restaurantului se numără unii
                                 lângă Ateneul Român și Sala Palatului, Le Bistrot                        Nicolae Vermont        dintre cei mai lăudaţi şi admiraţi artişti
                                 Français este vizitat adesea de către muzicieni                         1866, Bacău - 1932, Bucureşti români: Nicolae Tonitza, Rudolf
                                 de talie internațională, care ajung să susțină                                        Schweitzer-Cumpăna, Grigore Romano,
                                 reprezentații spontane, après concert.                             Lucrând la gherghef      Constantin Isachie Popescu, Eustaţiu
                                                                                 ulei pe placaj        Stoenescu, Ipolit Strâmbu, Arthur Verona.
                                                                                                                    06-07
   1   2   3   4   5   6   7